ပုဗ္ဗာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်
ပုဗ္ဗာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်(လေးထပ်ကျောင်း) အတွင်း၌ သံဃာတော်များ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း မှတ်တမ်းမှုပုံရိပ်
နှစ်(၅၀)ပြည့်“ရွှေရတု” အစည်းအဝေး
ပုဗ္ဗာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက် တည်ထောင်ခြင်းနှစ်(၅၀)ပြည့်“ရွှေရတု” ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်း
နှစ်(၅၀)ပြည့်“ရွှေရတု” အစည်းအဝေး
ပုဗ္ဗာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက် တည်ထောင်ခြင်းနှစ်(၅၀)ပြည့်“ရွှေရတု” ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်း
နှစ်(၅၀)ပြည့်“ရွှေရတု” အစည်းအဝေး
ပုဗ္ဗာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက် တည်ထောင်ခြင်းနှစ်(၅၀)ပြည့်“ရွှေရတု” ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်း
စဝ်ဂုဏပီယစာကြည့်တိုက်
ဤစာကြည့်တိုက်သည် စာသင်သားသံဃာတော်များ၏ ပညာရေးပိုင်း မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
စဝ်ဂုဏပီယစာကြည့်တိုက်
ဤစာကြည့်တိုက်သည် စာသင်သားသံဃာတော်များ၏ ပညာရေးပိုင်း မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
ပုဗ္ဗာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက် တည်ထောင်ခြင်းနှစ်(၅၀)ပြည့် “ရွှေရတု” အထိမ်းအမှတ် မှတ်တမ်းမှုပုံရိပ်